İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 2022

Bu eğitim programı; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamındaki iç kontrol çalışmaları konusunda farkındalık kazanması amacıyla hazırlanmıştır.

- Eğitim 1 dersten oluşmaktadır. En az 30 dakika takip edilmesi gerekmektedir. 

- Ön test ve son testi bulunmamaktadır