Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Eğitimi

Bu eğitim programı; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sağlık personelinin kişisel sağlık verilerinin korunması konusunda farkındalık kazanması amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimin hedef kitlesi tüm sağlık personelidir.

  • - Bu eğitim tek dersten oluşmaktadır. Süresi 14 dakikadır.
  • - Ön test ve son test bulunmamaktadır.