Resmi Yazışma Kuralları

Bu eğitim programı; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten yararlanılarak hazırlanmıştır. Eğitimin hedef kitlesi resmi yazışmalarda görev alan tüm personeldir.

- Eğitim 2 dersten oluşmaktadır.

- Ön test ve son test bulunmamaktadır.