Sıfır Atık Projesi ve Atık Yönetimi 2022

Bu eğitim programı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırlanan eğitimlerden yararlanılarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Eğitimin hedef kitlesi, tüm sağlık personelidir.

  • - Sıfır Atık Projesi ve Atık Yönetimi Eğitimi 4 dersten oluşmaktadır.
  • - Ön test ve son test bulunmamaktadır.