Su Mikrobiyolojisinde Metot Validasyonu Ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Bu eğitim programı; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı tarafından laboratuvar eğitimlerinin etkinlik, verimlilik ve yeterliliğinin geliştirilmesi ve artırılması amacıyla hazırlanmıştır.
Eğitimin hedef kitlesi Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı personelidir.

  • - Bu eğitim 7 dersten oluşmaktadır.
  • -Derslere yeterli katılım sağlayan personele ilgili daire başkanlığının belirlediği tarihte online sınav uygulanmakta ve sınavdan 60 ve üstü alan katılımcılar başarılı sayılmaktadır. 
  • - Sınavdan başarılı olan personelin belgesi Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim Sınav Bilgileri

Sınav Tipi Sınav Adı Soru Sayısı
Genel Sınav - Final Su Mikrobiyolojisinde Metot Validasyonu Ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi-Bölüm 1 : Akreditasyon-Final Sınavı 20