Tehlikeli Grup Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2022

Bu eğitim programı; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen eğitim içerikleri kullanılarak hazırlanmıştır.
Eğitim, bu eğitimi ilk kez alacak personel hariç, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tehlikeli Gruba dahil olan tüm personeli kapsamaktadır.

- Bu eğitim 23 dersten oluşmaktadır.
- Eğitimin tamamlanabilmesi için en az 12 saat izlenmesi gerekmektedir.
- Ön test ve son test bulunmaktadır.
- Katılımcının, son testten 60 puan alana kadar sınava sınırsız giriş hakkı bulunmaktadır.
- Eğitimi başarıyla tamamlayanlara eğitim belgesi verilmektedir.

Eğitim Sınav Bilgileri

Sınav Tipi Sınav Adı Soru Sayısı
Son Test Tehlikeli Grup Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Son Test 25
Ön Test Tehlikeli Grup Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2022-Ön Test Sınavı 25