Tütün Denetçiliği Eğitimi

İçeriği, süresi ve standartları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen bu eğitim programı; tütün denetimlerinde görev alan personelin bilgi ve becerilerini artırmak, yanlış uygulamaları önlemek ve denetimlerin ülke genelinde aynı standartta yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Eğitimin hedef kitlesini 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında görev yapan tütün denetçileri oluşturmaktadır.

- Bu eğitim, 3 dersten oluşmaktadır. Eğitimin tamamlanabilmesi için en az 2 saat izlenmesi gerekmektedir.

- Eğitim programında ön test ve son test vardır. Katılımcının, son testten 60 puan alana kadar sınava sınırsız giriş hakkı bulunmaktadır.

- Eğitimi başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilmektedir. 

Eğitim Sınav Bilgileri

Sınav Tipi Sınav Adı Soru Sayısı
Ön Test Tütün Denetçiliği Eğitimi - Ön Test 20
Son Test Tütün Denetçiliği Eğitimi - Son Test 20