Dosyalama Usulleri

Bu eğitim programı; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı tarafından kurum ve kuruluşlarda oluşan her türlü belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve işi bitince gerektiğinde tekrar başvurmak üzere belli bir düzen içinde saklanması amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimin hedef kitlesi tüm personeldir.

Eğitimin süresi 30 dakikadır. Ön test ve son test bulunmamaktadır.