Duyuru Detay

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Eğitimi

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bunların bünyesinde birinci, ikinci ve üçüncü basamakta faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucularına ait kişisel veri işleme süreçlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyumunun sağlanması noktasında, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Birimi oluşturulmuş olup yukarıda anılan mevzuat ve düzenlemeler doğrultusunda Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan “Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Eğitimi” Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi’ne (USES) yüklenmiştir.

İlerde yaşanabilecek olası veri ihlallerinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna izahat yapılırken ilgili çalışanın bu eğitimi alınıp alınmadığına bakılacaktır. Kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden personel hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18'inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Ceza Kanunu’nun 135 ve devamı maddeleri uyarınca işlem tesis edilebilecektir. Anılan sebeplerle, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında ve bunların bünyesinde faaliyet göstermekte olan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan tüm personelin ilgili eğitime katılım sağlaması ve işi gereği çokça özel nitelikli kişisel veriyle iç içe olan bu personelin eğitimde bahsedilen hususları benimseyerek veri mahremiyeti hususunda farkındalığının oluşması gerekmektedir.

Eğitimi izlemek için linke tıklayınız.